Приятного просмотра

บทสวดมนต์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

Опубликовано: 3 года назад
256 451 просмотров
👎 103
Скопируйте и вставте на Ваш сайт

Описание


บทสวดมนต์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)
อ่านคำแปลบทสวดมนต์อุปปาตะสันติ ได้ที่ :
อ่านประวัติของบทสวดมนต์อุปปาตะสันติ ได้ที่ :
ด้วยกุศลผลบุญ (ธรรมะทาน) ที่ลูกได้ทำขึ้นแล้วในวันนี้ (วันพระตรงกับ แรม 8 ค่ำเดือน 8 ) ลูกขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหลายให้กับ บิดา-มารดา พี่ชายทั้ง 2 ของลูก บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ครูอุปัชฌาย์-อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย ตลอดถึงพระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช เหล่าเทพยดาทั้งหลาย และเทวดาผู้รักษาบ้านเมือง ท่านท้าวมหานาคราช เทวดาพระอังคารผู้เป็นเทวดาประจำตัวลูก หลวงปู่ฤาษี 108 ปาง ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกที่มีมาในอดีตชาติ ซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็นสัตว์ก็ดี เป็นเปรตวิสัยสัมภเวสีที่ไหน หรือเป็นโรคาพยาธิที่เกิดขึ้นกับลูกก็ดี และในอนาคตข้างหน้า เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่ลูกเคยลบลู่เหยียบย่ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของลูกในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบายด้วยกันทุกฝ่าย และด้วยบุญกุศลที่ลูกทำขอให้เป็นดังร่มและเงา ติดตามลูกไปทุกภพทุกชาติ นับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึงนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญ
** ลูกขออนุโมทนาและขอบคุณเจ้าของภาพ, เสียงเพลงบทสวดมนต์ ที่ลูกได้นำมาทำ VDO ในครั้งนี้ด้วยลูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน ไม่ได้หวังประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด **
หากใครฟังและสวดมนต์ตามนี้ขอบุญกุศลจงเกิดกับทุกท่านด้วยเทอญ....

Субтитры

Нет субтитров

Комментарии

Нет комментариев!